Zgodovina

Kmetija JPK, kot ji po domače že desetletja pravijo domačini, že od nekdaj predstavlja družinsko tradicijo ter način preživetja. Predvsem za lastne potrebe smo na kmetiji redili govedo za mleko in meso ter prašiče in kokoši, denar od morebitne prodaje pa porabili za nakup novih živali, semen ipd. Na poljih je od žit prevladovala koruza, rasle so tudi razne poljščine, kot so krompir, repa, zelje in fižol. V hribovitih predelih nad vasjo so se že od nekdaj razprostirali vinogradi z različnimi sortami žlahtne trte. Tako kot na vseh tedanjih okoliških kmetijah smo tudi na naši vse bolj opuščali vzrejo živali in dajali prednost trti in vinu.
Pisalo se je leto 1980, ko smo zasadili prve nasade breskev in jih vse do leta 2010 pridelovali izključno za potrebe podjetja Fructal d.d., pri pridelavi grozdja pa smo ostali zvesti vinski kleti Vipava d.d. Zaradi kasnejših negotovih napovedi o samem odkupu sadja smo sprejeli pomembno, predvsem pa težko odločitev, da se podamo na pot lastnega trženja ter se usmerimo izključno v sadjarsko dejavnost.

Sedanjost in prihodnost

Začetek samostojne poti so nam olajšali nasadi češenj, ki jih imamo posajene od leta 2006 in jih v celoti tržimo sami. V letih od 2010 do 2016 smo naše nasade postopoma širili z novimi vrstami. Danes imamo tako oljčnik, ki šteje 360 dreves, ter nasad fig s 100 drevesi.
Poleg osnovne dejavnosti pridelave sadja smo ves čas imeli veliko željo po lastni dopolnilni predelavi sadja, bodisi v marmelade ali sokove. Leta 2013 smo pripravili prve kozarce marmelad, predvsem kot pozornost za naše zveste kupce. Z željo, da bi preverili kakovost izdelkov, smo vzorce poslali v oceno na priznano prireditev »Dobrote slovenskih kmetij«, kjer smo prejeli zlato priznanje, kar je našemu delu dalo velik zagon. Naslednje leto smo prejeli vabilo k sodelovanju na »2. Mednarodnem festivalu marmelad«, kjer smo tako za figovo kot tudi za slivovo marmelado prejeli zlato priznanje, za breskovo marmelado pa srebrnega. Od leta 2015 se lahko pohvalimo z lastno blagovno znamko Uroš in Valentina, pod katero smo združili svoje sadje ter predelane izdelke. Najino prihodnost zaznamuje leto 2018, ko naju izberejo v projekt Štartaj Slovenija, kjer se predstaviva širni Sloveniji z najinim inovativnim produktom Marmela. Istega leta tudi registriramo podjetje U&V d.o.o. pod katerim danes prodajmo izdelke po trgovinah širom Slovenije.